ျမန္မာနိုင္ငံ ဖူးလ္ဘရိုက္ ပညာသင္ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအသင္း MFAA

ျမန္မာနိုင္ငံ ဖူးလ္ဘ႐ိုက္ ပညာသင္ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအသင္း MFAA ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွစ၍ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ဖူးလ္ဘ႐ိုက္ ( Fulbright) ပညာသင္ဆုျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပညာသင္ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ပညာရပ္ဆိုင္ရာမ်ားကို သြားေရာက္ေလ့လာ ဆည္းပူးခဲ့ၾကသည္။ ႏွစ္ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ တစ္ႏွစ္ၾကာ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ား ေလ့လာဆည္းပူးျပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာခဲ့ၾကသည္ ပညာသင္ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ (၃၁) ရက္ညတြင္ အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ျပီး ျမန္မာနိုင္ငံ ဖူးလ္ဘ႐ိုက္ ပညာသင္ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအသင္း (Myanmar Fulbright Alumni Association – MFAA) ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ဆန္း ၊ ဇန္န၀ါရီ (၁) ရက္ေန႔တြင္ စတင္ေမြးဖြားခဲ့သည္။

About Fulbright

In 1976, the Board of Foreign Scholarships (now the J. William Fulbright Foreign Scholarship Board) convened regional Fulbright alumni meetings to celebrate the 30th anniversary of the Fulbright Program. The Fulbright Association grew out of resolutions adopted at those meetings. The late Arthur Power Dudden became its founding president.

View Detail

PROFESSIONAL TALKS

Are you a Fulbright Alumnus?
If You Want To Become a member JOIN US

SCHOLARSHIP PROGRAMS

နိုင္ငံတကာတြင္ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆုအမ်ိဳးမ်ိဳးရိွပါသည္။ သင္တန္းမ်ားမွစျပီး ဘြဲ ့လြန္အထိ ေလ်ွာက္ထားနိုင္သည့္ ပညာသင္ဆုမ်ားပါဝင္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား ေလ်ွာက္ထားနိုင္သည့္ နိုင္ငံတကာ မွပညာသင္ဆုမ်ားအေၾကာင္းကို စုစည္းေဖာ္ျပထားျဖင္းျဖစ္သည္။

REQUEST INFORMATION >>

Future Events

Calendar of Events

Calendar of Events
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
+ Export Events

University Talk-Kyauk Se Technological University

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into […]

Find out more »